دانشگاه ملی لومونسف مسکو

نخستین موسسه با کمترین قیمت اعزام دانشجو به روسیه در کشور

یکی از فعالیت هایی که موسسات حقوقی و اقامتی برای متقاضیان دریافت پناهندگی و اقامت در کشورهای دیگر انجام می دهند، اعزام کردن دانشجویان به این کشور ها برای ادامه

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید